Forum Gladiatorius (17)
Bank (13)
Biblioteka (17)
Magazyn (7)
Negotium X (13)
Pole treningowe (20)
Rynek Gildii (17)
Templum (20)
Villa Medici (18)
Wojenna Hala Sław (20)
Łaźnia (20)
Przed Tobą główna siedziba Gildii VaeVictis!. Każdy nowy członek może skorzystać z kąpieli w łaźni, porozmawiać z bardziej doświadczonymi wojownikami oraz dowiedzieć się więcej o gildii. Równie ważne jest Forum Gladiatorius będące centrum administracyjnym gildii.